Telefoonnummer

+31 06 145 30 508

E-mail

eaterkuile@galerienovia.nl

MAccc is een online wedstrijd voor moderne beeldende kunst voor iedereen.
MAccc 2020 is een sociaal project zonder winstoogmerk. Alle medewerkers en juryleden participeren op vrijwillige basis.
Participants Rules in English: download Participants Rules
MAccc

Periode – 31 maart 2020 – 31 augustus 2020. Finale september 2020. Exposities winnaars oktober 2020
Doel – stimuleren van het maken van moderne kunst
Doelgroep – (semi) professionals, hobbyisten en kinderen
Kosten – deelname is gratis
Discipline – alle beeldende uitingsvormen en expressiemiddelen binnen de aangegeven categorieën
Organisatie – Galerie Novia – Doorn
Begeleiding – Galerie Novia geeft desgevraagd advies en begeleiding
Financiering – Galerie Novia, sponsoren en donateurs

Programma

• online evenement van 5 maanden, elke maand een thema en jurybeoordeling
• inzendingen max 1 p.p. per discipline, elke maand opnieuw
• jury bepaalt per maand een winnaar per categorie/per discipline. Deze thema winnaars doen mee met de finale in september 2020.
• Finale: de winnaars (max. 9) per categorie/discipline worden bepaald door het publiek en de jury (50% publiek en 50% Jury)
En … een Joker, voor een extra winnaar. Deze “bonus” winnaar wordt gekozen uit alle inzendingen van 2020, door de medewerkers van MAccc 2020!

Prijzen

Thema/maand winnaars – max. 45
– mogen deelnemen aan de finale in september 2020
– mogen iets uitzoeken van de cadeautafel tijdens de eindexpositie. Dankzij giften, sponsoren zijn er kunstcadeauartikelen, cadeaubonnen e.d

De cadeautafel begint al aardig vol te raken …

HOOFDPRIJS MAccc 2020 winnaars – max 10
– hele maand oktober zullen de gewonnen kunstwerken in de etalage van de De Waal kunsthandel – Doorn geëxposeerd worden
+ verkoopexpositie bij Galerie Novia in Doorn. De winnaars mogen meerdere kunstwerken exposeren en ter verkoop aanbieden. De planning is donderdag 8 oktober tot en met zondag 11 oktober (dit kan nog aangepast worden).
(Bij verkoop van kunstwerken wordt een provisie voor de organisatie van slechts 20% gevraagd)
+ bijzondere tastbare herinnering aan MAccc 2020

Deelnemers informatie

Iedereen moet mee kunnen en durven doen, vandaar de verdeling in categorieën !
Je kan 1 maand of alle 5 maanden meedoen en 1 werk per discipline per maand insturen. (bv.. een schilderij én een bronzen beeld mag.)
Vanaf de start mag je ook al insturen voor bijvoorbeeld maand juli.
En je mag werken met alle beeldende uitingsvormen en expressiemiddelen binnen de aangegeven categorieën.

De categorieën en disciplines zijn:

I. (semi) professionals
a. tekeningen en schilderijen
b. 3D objecten van klei, brons, glas, hout, sieraden of andere materialen
c. korte video’s, korte muziekopnames, fotografie

II. hobbyisten
a. tekeningen en schilderijen
b. 3D objecten van klei, brons, glas, hout, sieraden of andere materialen
c. korte video’s, korte muziekopnames, fotografie

III Kinderen t/m 12 jaar
tekeningen en schilderijen, 3D objecten van klei, brons, glas, hout, sieraden of andere materialen, korte video’s, korte muziekopnames, fotografie

Begeleiding en advies

Ank ter Kuile, kunstenaar en docent, eigenaar van Galerie Novia neemt geen deel aan de wedstrijd of aan de jury. Zij blijft daardoor onafhankelijk zodat iedereen haar kan benaderen voor advies en begeleiding.

Voorwaarden én uitsluiting van deelname

Door medewerkers van Galerie Novia en de juryleden zal er streng op worden toegezien dat de normen en waarden binnen onze samenleving gewaarborgd blijven.

Voorwaarden voor deelname zijn gebaseerd op sociaal wenselijk gedrag, de basis normen en waarden in onze samenleving, de goede smaak en het respect voor de medemens.
Uitgesloten van deelname wordt een deelnemer bij bijvoorbeeld ongewenste en ongepaste uitingen betreffende discriminatie en racisme, bij agressiviteit, als de goede smaak ver te zoeken is of als mensen worden geschoffeerd op onbetamelijke wijze.
Over uitsluiting is geen discussie mogelijk.

Beoordeling

Beoordeling door de jury wordt gedaan met liefde voor de kunsten en op basis van kennis, ervaring, inzicht of vanuit voorkeur en smaak. Uiteindelijk blijft het een persoonlijke smaakkwestie. Met grote zorgvuldigheid zullen de zeer verschillende juryleden met elkaar tot een beslissing komen.
De uitslag van de jury is beslissend. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

Beoordeling vindt onder meer plaats op grond van
• wat je met het betreffende thema hebt gedaan, hoe je je door het thema hebt laten
inspireren
• originaliteit en eigentijdsheid
• materiaalgebruik en techniek
• uitleg en onderbouwing

Jury MAccc 2020

Voorzitter – Jurjen Groot – Eigenaar kunsthandel Groot in Art – Doorn
Hermien Buytendijk – Beeldend kunstenaar – Zeist
Maja van Eijndthoven – Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug en Mediacoach – de Bibliotheek Z-O-U-T
Roos Jongsma – laatste jaar opleiding Allround styling – Academie Artemis – Amsterdam
Monique Negenman – kunstenaar en eigenaar Mo’s Art – Doorn
Barbara Pruijt – Bestuurslid werkgroep beeldend MaarnWijzer – Maarn

Juryleden mogen niet deelnemen aan MAccc.

Inschrijving

Download hier het: deelnameformulier
Stuur het deelname formulier met de inzending naar MAccc 2020.
Ook voor vragen en/opmerkingen : MAccc 2020
Let op: einddatum inschrijving per thema is laatste dag van de maand!

Materiaal aanleveren

Tegelijk met jouw inschrijvingsformulier stuur je de foto of video.
Foto afmetingen: breedte van 1200 pixels en een grootte van 300 Kb
Video: maximaal 10 minuten.

Galerie Novia zal geen enkel ander gebruik maken van het aangeleverde materiaal dan voor promotiedoeleinden van het evenement MAccc 2020.

MAccc-wedstrijd MAccc Galerie Novia

*****

.

.

.